Konferencja SDJ 2018

Naukowe Koło Towaroznawstwa „CARGO”

ma zaszczyt zaprosić na VI Konferencję z cyklu

STUDENCKIE DNI JAKOŚCI 

pod honorowym patronatem:

 

Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej w Gdyni

prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego,

 

Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

prof. dr. hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego,

 

Marszałka Województwa Pomorskiego

Mieczysława Struka,

oraz

Prezydenta Miasta Gdynia

Wojciecha Szczurka

  

Termin: 22-23 marca 2018 roku
Miejsce: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, sala B-20
Konferencja pod hasłem:

Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnego towaroznawstwa

 

Szczególnie serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny:

„Towaroznawstwo w opinii młodych - perspektywy i szanse rozwoju",

który odbędzie się w ramach organizowanej konferencji
w czwartek 22 marca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali B-20.

W panelu wezmą udział studenci z ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Portu Gdynia S.A., Opatowicz & Waker Co. oraz Megacoffee.

 

Zapraszamy do wysłuchania dylematów i opinii na temat dziedziny nauki jaką jest towaroznawstwo oraz zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w dyskusji.

 

 Pliki do pobrania

 

Nasi sponsorzy: